Zapisy na obiady w stołówce szkolnej

Informujemy, że od 01 do 07 września 2021r można dokonywać zapisów  dzieci na obiady w stołówce szkolnej.

Deklarację można pobrać tutaj, bądź też z przedsionka szkoły.

Wydawanie obiadów rozpocznie się od 13.09.2021r.

Stawka dzienna za obiad to 4,50zł.

Opłatę za wrzesień  należy uregulować max do 20.09.2021r, po uprzednio uzyskanej informacji o kwocie do zapłaty przekazanej poprzez dziennik elektroniczny Librus od pani intendent Katarzyny Zagrodzkiej.

Opłaty za kolejne miesiące należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane konto bankowe: 39 9076 0008 2001 0015 1164 0003.

W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić poprzez dziennik elektroniczny, pisząc do pani intendent Katarzyny Zagrodzkiej, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, do godziny 11:00.

Wszystkie zgłoszone i uwzględnione nieobecności będą rozliczane w opłatach na kolejny miesiąc.

Ważne! Zaległości płatnicze na koniec miesiąca (brak pieniędzy na podanym powyżej koncie szkoły), uniemożliwiają korzystanie z obiadów w kolejnym miesiącu.

Ważne!  Rezygnacje z obiadów w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie szkoły lub mailowo poprzez dziennik elektroniczny do pani intendent Katarzyny Zagrodzkiej przed rozpoczęciem nowego miesiąca.