Stołówka

Korzystanie z obiadów, deklaracja i opłaty

Za zadeklarowane obiady dla ucznia można dokonać zapłaty na konto:

Bank Spółdzielczy w Kórniku: 39 9076 0008 2001 0015 1164 0003

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej (7,00zł) i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

Opłaty za obiady należy regulować do 10-ego dnia danego miesiąca po uprzednim wypełnieniu deklaracji korzystania z obiadów.

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić poprzez Librusa do Pani Intendent Anny Skrobały-Werner z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, do godziny 11:00. Nieobecność ucznia na obiedzie w poniedziałek należy zgłosić do godziny 11
w piątek.

Wszystkie zgłoszone i uwzględnione nieobecności będą rozliczone w opłatach na kolejny miesiąc.

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej do pobrania tutaj

 

Obiady dla pracowników Zespołu Szkół w Tulcach – 15 zł.

 

Przedszkole stawka dzienna 9,00 zł.

– śniadanie 2,00 zł

– obiad (zupa) 2,00zł

– obiad (II danie) 3,00zł 

– podwieczorek 2,00zł

Razem 9,00 zł.

 

Jadłospis – przedszkole – 22.04. – 26.04.2024 do pobrania tutaj.

Jadłospis – szkoła – 22.04. – 26.04.2024 do pobrania tutaj.