Stołówka

W stołówce szkolnej można wykupić herbatę w cenie 15 zł na półrocze.

Obiady dla uczniów Zespołu Szkół w Tulcach – 4,50 zł.

Obiady dla pracowników Zespołu Szkół w Tulcach – 8 zł.

Przedszkole stawka dzienna 6,50 zł.

I śniadanie 1,50 zł.

II śniadanie 2,00 zł.

Obiad 3,00 zł.

Razem 6,50 zł.

Wpłatę na obiady pojedyncze należy dokonać z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Opłaty za obiady dla osób jedzących przez cały rok szkolny należy regulować do 10-ego dnia danego miesiąca po uprzednim wypełnieniu deklaracji korzystania z obiadów.

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej do pobrania tutaj.

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić w sekretariacie, telefonicznie lub mailowo – [email protected] danego dnia do godziny 830

Jadłospis – przedszkole – 10.08 – 14.08.2020 do pobrania tutaj., 17.08 – 21.08.2020 do pobrania tutaj., 24.08-28.04.2020 do pobrania tutaj.

Jadłospis – szkoła