Stołówka

Korzystanie z obiadów, deklaracja i opłaty

Za zadeklarowane obiady dla ucznia można dokonać zapłaty na konto:

Bank Spółdzielczy w Kórniku: 39 9076 0008 2001 0015 1164 0003

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej (4,50zł) i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

Opłaty za obiady należy regulować do 10-ego dnia danego miesiąca po uprzednim wypełnieniu deklaracji korzystania z obiadów.

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić poprzez Librusa do Pani Intendent Katarzyny Zagrodzkiej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, do godziny 11:00.

Wszystkie zgłoszone i uwzględnione nieobecności będą rozliczone w opłatach na kolejny miesiąc.

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej do pobrania tutaj

 

Obiady dla pracowników Zespołu Szkół w Tulcach – 8 zł.

 

Przedszkole stawka dzienna 6,50 zł.

I śniadanie 1,50 zł.

II śniadanie 2,00 zł.

Obiad 3,00 zł.

Razem 6,50 zł.

 

Jadłospis – przedszkole – 18 – 22.10.2021 do pobrania tutaj

Jadłospis – szkoła – 18 – 22.10.2021 do pobrania tutaj