RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Tulcach, ul. Poznańska 1,
e-mail : [email protected]

Inspektorem Ochrony Danych, jest Paweł Czapski, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: [email protected]

Dokumenty do pobrania: