Świetlica

godziny pracy 7.00 – 17.00

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy do pobrania tutaj