Dyrekcja

dyrektor szkoły : mgr Andrzej Szymczak

wicedyrektor: mgr Patrycja Nowicka

wicedyrektor: mgr Ewa Kropińska – Czub

 

Sekretariat:

W roku szkolnym 2020/2021 sekretariat czynny w następujących godzinach:
 
Poniedziałek     600 – 1600
Wtorek             600 – 1600
Środa               600 – 1600
Czwartek          600 – 1600
Piątek              600 – 1600
 
W tych godzinach, w przedsionku szkoły, przyjmowane są wszystkie wpłaty.
 

sekretarz szkoły: Teresa Tomala

sekretarka i intendent:  Katarzyna Zagrodzka

telefony do sekretariatu szkoły: (61) – 872-73-21 lub 512-277-521