Kalendarz roku szkolnego

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/ 2022

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017r. poz. 1603.

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/ 2022 – 01 września 2021r.

Klasy 4 – 6 – 8.30

Klasy 7 – 8 – 9.30

Klasy I – III – 10.30

 1. Zebranie z rodzicami:

07 września

 • 1a, 1b, 1c,– 4a, 4b, 4c – godzina 16.45
 • 2a, 2b, 2c, 2d- 7a, 7b, 7c – godzina 17. 15

08 września

 • 3a, 3b, 3c, 8a, 8b, 8c, 8d – – godzina 16.45
 • 5a, 5b, 5c, 6a, 6b,7d: 17.15 – – godzina 17. 15
 1. Konsultacje z rodzicami – 26 października 2021r.
 2. Ostateczna informacja o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną- 13 grudnia 2021r.
 3. Zebranie z rodzicami – 14 grudnia 2021r.
 4. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021r. – 02 stycznia 2022r.
 5. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych – 05 stycznia 2022r.
 6. Ustalenie ocen śródrocznych – 11 stycznia 2022r.
 7. Rada klasyfikacyjna – 13 stycznia 2022r.
 8. Ferie zimowe – 17 – 30 stycznia 2022r.
 9. Rada analityczna – 03 lutego 2022r.
 10. Zebranie z rodzicami – podsumowanie pierwszego półrocza – 15 lutego 2022r.
 11. Konsultacje z rodzicami – 12 kwietnia 2022r.
 12. Wiosenna przerwa świąteczna – 14 – 19 kwietnia 2022r.
 13. Egzamin ósmoklasisty: zgodnie z informacją dyrektora CKE
 • polski – 24 maja
 • matematyka – 25 maja
 • angielski – 26 maja
 1. Ostateczna informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną –
  13 maja 2022r.
 2. Zebranie z rodzicami – 17 maja 2022r.
 3. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych – 31 maja 2022r.
 4. Ustalenie ocen rocznych – 13 czerwca 2022r.
 5. Rada klasyfikacyjna – 15 czerwca 2022r.
 6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/ 2022 – 24 czerwca 2022r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców.

14 października 2021r. 15 października 2021r., 12 listopada 2021r., 02 maja 2022r.
17 czerwca 2022r.