Kalendarz roku szkolnego

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/ 2024

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/ 2024– 04 września 2023r.

hala sportowa:

Klasy IV – VIII – godz. 8.30

Klasy II – III – godz. 9.45

Klasy I – godz. 11.00

 1. Zebranie z rodzicami: 07 września 2023r.

 I-III godzina 17.00,

 IV-VIII godzina 18.00

 1. Konsultacje z nauczycielami – 26 października 2023r. godz. 17.00
 2. Ostateczna informacja o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną – 11 stycznia 2024r.
 3. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023r. – 01 stycznia 2024r.
 4. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych – 16 stycznia 2024r.
 5. Konsultacje z nauczycielami – 18 stycznia 2024r. godz. 17.00
 6. Ustalenie ocen śródrocznych – 23 stycznia 2024r.
 7. Rada klasyfikacyjna – 25 stycznia 2024r.
 8. Rada analityczna – 01 lutego 2024r.
 9. Ferie zimowe – 12 – 25 lutego – 2024r.
 10. Zebranie z rodzicami – podsumowanie pierwszego półrocza – 29 lutego 2024r.
 11. Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 02 kwietnia 2024r.
 12. Konsultacje z nauczycielami – 18 kwietnia 2024r. godz. 17.00
 13. Egzamin ósmoklasisty: zgodnie z informacją dyrektora CKE
 • polski 14 maja
 • matematyka – 15 maja
 • angielski – 16 maja
 1. Ostateczna informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną –
  10 maja 2024r.
 2. Zebranie z rodzicami – 16 maja 2024r.
 3. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych – 29 maja 2024r.
 4. Ustalenie ocen rocznych – 11 czerwca 2024r.
 5. Rada klasyfikacyjna – 13 czerwca 2024r.
 6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/ 2024 – 21 czerwca 2024r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców.

13 października 2023r.

02, 03 listopada 2023r.

02 maja 2024r.

14, 15,16 maja 2024r. – egzaminy ósmoklasisty

31 maja 2024r.