Kalendarz roku szkolnego

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – 02 września 2019r.

2. Ostateczna informacja o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną – 20 grudnia 2019 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019r. – 01 stycznia 2020r.

4. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych – 17 stycznia 2020r.

5. Ustalenie ocen śródrocznych – 22 stycznia 2020r.

6. Rada klasyfikacyjna – 24 stycznia 2020r.

7. Ferie zimowe – 27 stycznia 2019 – 09 lutego 2020r.

8. Rada analityczna – 14 lutego 2020r.

9. Wiosenna przerwa świąteczna – 09 -14 kwietnia 2020r.

10. Egzamin ósmoklasisty:

– j. polski – 21 kwietnia 2020r. (wtorek)

– matematyka – 22 kwietnia 2020r. (środa)

– j. angielski – 23 kwietnia 2020r. (czwartek)

11. Ostateczna informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną – 15 maja 2020r.

12. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych – 05 czerwca 2020r.

13. Ustalenie ocen rocznych – 17 czerwca 2020r.

14. Rada klasyfikacyjna – 19 czerwca 2020r.

15. Uroczyste zakończenie  roku  szkolnego 2019/2020 – 26 czerwca 2020 r.

 
 
Dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć szkolnych:
 
31 października 2019r., 2,3 stycznia 2020r., 12 czerwca 2020r.
 
 

TERMINY SPOTKAŃ   Z  RODZICAMI  rok szkolny 2019/20

Terminy spotkań z rodzicami klasy I-VIII

 

10  września  2019 r.   ( wtorek )  – zebranie ogólne

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. I – VIII )  –  godz.  17:00

 

05  listopada 2019 r.   ( wtorek )  – konsultacje

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. I – VIII ) – godz. 17:00

 

17 grudnia 2019 r.   ( wtorek )  – zebranie ogólne

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. I – VIII )  –  godz.  17:00

 

18 lutego  2020r.    ( wtorek )  – zebranie ogólne – podsumowanie pierwszego półrocza

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. I – VII)  –  godz.  17:00

 

7  kwietnia  2020r.    (  wtorek )  – konsultacje

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. I – VIII ) –  godz.  17:00

 

19 maja  2020 r.    ( wtorek )  – zebranie ogólne

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. I – VIII) –  godz.  17:00