Kalendarz roku szkolnego

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 – 01 września 2020r.
 2. Zebranie z rodzicami:
 • klasy 1a, 1b, 1c, 1d – 01 września
 • klasy 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c – 02 września
 • klasy 5a, 5b, 6a, , 6c, 6d, 8a – 03 września
 • klasy 6b,7a, 7b, 7c, 7d, 8b, 8c,- 4 września
 1. Konsultacje z rodzicami – 03 listopada 2020r.
 2. Ostateczna informacja o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną- 14 grudnia 2020r.
 3. Zebranie z rodzicami – 15 grudnia 2020r.
 4. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020r. – 03 stycznia 2021r.
 5. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych – 20 stycznia 2021r.
 6. Ustalenie ocen śródrocznych – 27 stycznia 2021r.
 7. Rada klasyfikacyjna – 28 stycznia 2021r.
 8. Ferie zimowe – 15 – 28 lutego 2021r.
 9. Rada analityczna – 11 lutego 2021r.
 10. Zebranie z rodzicami – podsumowanie pierwszego półrocza – 02 marca 2021r.
 11. Wiosenna przerwa świąteczna – 01 – 06 kwietnia 2021r.
 12. Konsultacje z rodzicami – 27 kwietnia 2021r.
 13. Egzamin ósmoklasisty:
 • polski – 25 maja
 • matematyka – 26 maja
 • angielski – 27 maja
 1. Ostateczna informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną –
  14 maja 2021r.
 2. Zebranie z rodzicami – 18 maja 2021r.
 3. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych – 31 maja 2021r.
 4. Ustalenie ocen rocznych – 15 czerwca 2021r.
 5. Rada klasyfikacyjna – 17 czerwca 2021r.
 6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/ 2021 – 25czerwca 2021r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych:

14 października 2020r., 02 listopada 2020r., 29, 30 kwietnia 2021r., 4 czerwca 2021r.