Kalendarz roku szkolnego

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/ 2023

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017r. poz. 1603.

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/ 2023– 01 września 2022r.

hala sportowa:

Klasy IV – VIII – godz. 8.30

Klasy II – III – godz. 9.45

Klasy I – godz. 11.00

 1. Zebranie z rodzicami:

06 września – wszystkie klasy- godzina 17.00

 1. Ostateczna informacja o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną – 09 stycznia 2023r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022r. – 30 grudnia 2022r.
 3. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych – 13 stycznia 2023r.
 4. Ustalenie ocen śródrocznych – 20 stycznia 2023r.
 5. Rada klasyfikacyjna – 24 stycznia 2023r.
 6. Rada analityczna – 26 stycznia 2023r.
 7. Ferie zimowe – 30 stycznia – 12 lutego 2023r.
 8. Zebranie z rodzicami – podsumowanie pierwszego półrocza – 21 lutego 2023r.
 9. Wiosenna przerwa świąteczna – 06 – 11 kwietnia 2023r.
 10. Egzamin ósmoklasisty: zgodnie z informacją dyrektora CKE
 • polski – 23maja
 • matematyka – 24 maja
 • angielski – 25 maja
 1. Ostateczna informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną –
  12 maja 2023r.
 2. Zebranie z rodzicami – 16 maja 2023r.
 3. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych – 31 maja 2022r.
 4. Ustalenie ocen rocznych – 13 czerwca 2023r.
 5. Rada klasyfikacyjna – 15 czerwca 2023r.
 6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/ 2023 – 23 czerwca 2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców.

14 października 2022r.

31 października 2022r.

02 maja 2023r.

23,24,25 maja 2023r. – egzaminy ósmoklasisty

26 maja 2023r.

09 czerwca 2023r.