zarządzenie nr 11 – zmiany w ocenianiu uczniów

ZARZĄDZENIE 11 /2019/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH Z DNIA 18 maja 2020 ROKU

w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
                      jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
                     i zwalczaniem COVID-19

tutaj