Zarządzenie Dyrektora ZS w Tulcach w sprawie organizacji kształcenia na odległość

Zarządzenie 5/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach z dnia 25 marca 2020 roku do pobrania tutaj.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5 Dyrektora ZS w Tulcach do pobrania tutaj.