Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – rekrutacja uzupełniająca

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do pobrania tutaj.