Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do pierwszej klasy spoza obwodu do 15 marca do godziny 15.00 muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

W tym celu po zalogowaniu się do systemu na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/szkolapodstawowa/logowanie przy wniosku, który ma status Zakwalifikowany w rekrutacji podstawowej wybieramy opcję Wybierz akcję, następnie Potwierdź przyjęcie. Instrukcja dostępna w zakładce dokumenty.