Rekrutacja 2024/2025 – I klasa szkoły podstawowej

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do I klasy szkoły podstawowej odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem strony: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

Ważne terminy:

12 lutego – 04 marca 2024

-RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SP W TULCACH WYPEŁNIAJĄ ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ

– RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SP W TULCACH WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO I KLASY, PODAJĄC INFORMACJE O SPEŁNIANYCH KRYTERIACH WRAZ Z NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI

informator dla rodziców: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/szkolapodstawowa/

– dokumenty do pobrania: (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

* oświadczenie o miejscu zamieszkania