Rekrutacja 2023/24 – I klasa szkoły podstawowej

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 do I klasy szkoły podstawowej odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem strony: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

Ważne terminy:

SZKOŁA:

– złożenie wniosku o przyjęcie do I klasy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – 20.02. – 06.03.2023

– informator dla rodziców: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/szkolapodstawowa/

– dokumenty do pobrania:

* oświadczenie o spełnieniu kryteriów

* oświadczenie o miejscu zamieszkania

* wniosek o zorganizowanie religii