Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I do pobrania tutaj.