Kolejny klasowy projekt

Kolejna korelacja treści programowych w Zespole Szkół w Tulcach

Ocenianie kształtujące w szkole (OK.) to skuteczna forma pracy i dobra strategia, przynosząca korzyści uczniom, jak i nauczycielom w procesie dydaktycznym. 

Podczas lekcji języka polskiego uczniowie w umiejętny sposób wykorzystują treści polonistyczne z różnymi przedmiotami, a nauczyciele stosują ku temu urozmaicone metody pracy: dramę, rzeźbę, obraz, kolaż. Ważne jest dla nas, by poprzez takie lekcje, w klasie czy w terenie, rozbudzać i wspierać wielostronną aktywność uczniów w otaczającym ich świecie. To nauczanie holistyczne, które nauczyciele propagują, jest ważne, gdyż integracja treści, integracja wokół problemów, integracja działań edukacyjnych (metod pracy), integracja wokół kompetencji (oczekiwanych umiejętności i osiągnięć) jest bardzo ważną strategią w procesie uczenia i nauczania. Uczeń postrzega rzeczywistość jako pewną całość, a nie jako sumę jej składowych, jednocześnie wykorzystuje różne możliwości percepcji. Stąd pomysły na korelację treści na przykład polonistycznych z plastycznymi, polonistycznych z muzycznymi, matematycznych z informatycznymi.

A jak się ma w tym nauczaniu ocenianie kształtujące? – wprowadzane przez nauczycieli stopniowo ocenianie takie ma na celu pomóc dzieciom się uczyć. Stąd:

* wyjaśniamy im cel uczenia się i kryteria sukcesu,

* organizujemy w klasie dyskusje, zadajemy pytania i zadania, dzięki którym uzyskujemy informacje, czy i jak uczniowie się uczą,

* udzielamy uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają widoczny postęp w ich procesie uczenia się,

* umożliwiamy im korzystanie z ze wzajemnej pomocy,

* wspomagamy uczniów, by stali się odpowiedzialnymi autorami procesu swojego uczenia się.

A efekty? – sami Państwo możecie ocenić…

M. W.