Doładowywanie kart PEKA uczniom szkół podstawowych

30 września 2023 r. upłynie termin obowiązywania biletów sieciowych (doładowanych kart PEKA) dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych na terenie Poznania i gm. Kleszczewo).

Nowy bilet dla uczniów szkół podstawowych będzie ważny od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc) i będzie można nim podróżować po całej strefie A+B+C+D.

Gmina Kleszczewo zobowiązuje się do wykupienia biletów uczniom, zamieszkałym na terenie naszej Gminy, których rodzice bądź prawni opiekunowie rozliczają swój PIT na rzecz Gminy Kleszczewo.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla w/w dzieci umożliwi im również korzystanie z zajęć kulturalnych, sportowych i pozalekcyjnych oferowanych przez gminę.

Wszyscy w/w uczniowie szkół podstawowych, którzy chcą mieć zapewniony bezpłatny transport na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2023/2024 oraz strefie A+B+C+D, są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły dnia 15.09.2023:

* Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego posiadacza karty PEKA o rozliczeniu podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Kleszczewo
* kartę PEKA,

Kartę PEKA można wyrobić on-line:
https://www.peka.poznan.pl/web/portal/jak-uzyskac-karte oraz odebrać z Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie lub innych punktach na terenie Miasta Poznania:
https://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-obslugi-klienta

Uczeń korzystający z transportu publicznego od 1 października 2023 r. MUSI mieć przy sobie doładowaną kartę PEKA oraz ważną legitymację szkolną.

Od 1 września do 24 października 2023 r. Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązuje się do honorowania legitymacji szkolnych wydanych przez szkoły z terenu Gminy, jako dokumentu uprawniającego do przejazdów na terenie strefy A+B+C+D.

Dzieci przedszkolne (do 30.09 roku, w którym kończą 7 lat) uprawnione są do korzystania z bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

Pliki do pobrania:
– Oświadczenie_do_biletu_gminnego