Oferta pracy

Dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownika obsługowego – kucharz

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 25 sierpnia 2023r.

1. Przedmiot naboru:

a) stanowisko: kucharz;

b) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Tulcach;

c) okres zatrudnienia: od 29 września 2023r. do 31 grudnia 2023 r., z możliwością przedłużenia zatrudnienia  na czas nieokreślony;

d) wymiar czasu pracy – 1 etat;

e) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

2. Wymagania niezbędne:

a) kwalifikacje zawodowe (wykształcenie gastronomiczne) do pracy jako samodzielny kucharz;

b) aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych;

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharza w szkole;

d) posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

e) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista, pracowitość, obowiązkowość;

b) umiejętność pracy w zespole, takt, cierpliwość i wyrozumiałość;

c) znajomość ogólnych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

d) znajomość ogólnych przepisów przeciwpożarowych.

4. Ogólny zakres wykonywanych zadań:

a) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi;

b) obróbka produktów niezbędnych do przygotowywania potraw;

c) porcjowanie i wydawanie posiłków;

d) zmywanie i sprzątanie kuchni;

e) przestrzeganie procedur, zasad oraz standardów sanitarnych;

f) współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole.

5. Wymagane dokumenty:

a) CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

b) list motywacyjny.

 

 List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”