Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu zaprasza uczniów na zajęcia Program Radzenia Sobie, czyli wersję treningu umiejętności społecznych.

Planowane są grupy mieszane (z różnych szkół), na które

obowiązują zapisy internetowe. Są to zajęcia on-line. Kierowane są dla dzieci w celu rozwojowym, nie terapeutycznym.

Zajęcia startują we wtorek 23.02:

https://www.szkolaradzeniasobie.com/program-radzenia-sobie-7-11

https://www.szkolaradzeniasobie.com/program-radzenia-sobie-12-15

https://www.szkolaradzeniasobie.com/program-radzenia-sobie-16-19

Udział w zajęciach poprzedza rozmowa prowadzącej z rodzicem lub

opiekunem uczestnika zajęć. Zajęcia mają charakter profilaktyczny. Nie

są formą terapii grupowej, czy zajęć socjoterapeutycznych. Po pomoc

psychologiczną można zgłaszać się do Środowiskowego Centrum Zdrowia

Psychicznego w Swarzędzu – Tel.: 537-235-352, ul. Spacerowa 4, 62-020

Zalasewo.