Godziny rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 – 2 września

11.00 – Klasy I – III

9.00 – Klasy IV – VIII