Żywa lekcja historii

Dnia 22.05.2019 odbyła się żywa lekcja historii. Uczennica klasy VI B, Agata Bagrowska, przyniosła na lekcje medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. To najwyższe odznaczenie przyznawane nie Żydom przez Żydów, otrzymali je prapradziadkowie Agaty za ratowanie podczas II wojny światowej dziewczynki żydowskiego pochodzenia. Poza tym, uczennica opowiedziała nam całą historię związaną z ratowaniem Felicji oraz pokazała zaświadczenie z Instytutu Yad Vashem, potwierdzające piękną postawę małżeństwa Leokadii i Kazimierza Sroków z Gowarzewa.

Koledzy z klasy mieli możliwość obejrzeć te cenne pamiątki i zadać Agacie pytania.

To była bardzo ciekawa lekcja!

Izabela Tomasiak