Szczegóły dotyczące rekrutacji

flaga Wielkiej Brytani

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 5 lutego 2020r. do pobrania tutaj.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 do pobrania tutaj. 

Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich na rok szkolny 2020/2021 oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania tutaj.

Regulamin  rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziału dwujęzycznego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach do pobrania tutaj.