Zawieszenie zajęć dydaktycznych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju korona wirusa, na podstawie decyzji Rządu RP, w dniach 12 i 13 marca br. w szkołach podstawowych i przedszkolach zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawczebędą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze. Zaleca się aby w tych dniach do placówek uczęszczały jedynie dzieci w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W dniach od 16 marca br. do 25 marca nastąpi zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach przedszkolnych  – w tym czasie szkoły nie będą przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opieki.   

Czas zamknięcia szkół nie jest czasem ferii szkolnych, jest to okres kwarantanny społeczeństwa, a więc konieczne jest unikanie kontaktów.

Ponadto informuję, że dniem 11 marca br. zostały odwołane organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe oraz wyjazdy i wycieczki.

W autobusach komunikacji gminnej, na liniach 431,432,435 (organizator ZTM) oraz 489  zawieszono sprzedaż biletów jednorazowych. Prosimy również o unikanie kontaktu z kierowcami.

Apeluję do mieszkańców naszej Gminy o:

– ścisłe przestrzeganie wszelkich zaleceń związanych z rozprzestrzenieniem się koronawirusa kierowanych do społeczeństwa przez upoważnione do tego instytucje

– ograniczenie wizyt w instytucjach gminnych do niezbędnego minimum, w możliwym zakresie korzystać z kontaktu telefonicznego i mailowego.

– właściwe zaplanowanie  wizyt w placówkach handlowych i usługowych w taki sposób by ograniczyć ich liczbę.

– ograniczenie do niezbędnego minimum organizacji na terenie gminy spotkań i imprez przez organizacje społeczne i osoby fizyczne.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy Kleszczewo

                                                                                                                                           Bogdan Kemnitz