zarządzenie nr 9

ZARZĄDZENIE 9 /2019/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH Z DNIA 11 maja 2020 ROKU

 w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
                      jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
                     i zwalczaniem COVID-19  do pobrania tutaj

załącznik do pobrania tutaj