ZARZĄDZENIE NR 12 /2019/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TULCACH

ZARZĄDZENIE NR 12 /2019/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TULCACH Z DNIA 22 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 

w trakcie prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

zajęcia opiekuńczo wychowawcze – procedury