zarządzenie nr 10

 ZARZĄDZENIE NR 10 /2019/ 2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH Z DNIA 11 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie
                       COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć. do pobrania tutaj

załącznik do pobrania  tutaj