Wykaz podręczników do religii

Wykaz podręczników do religii dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2022/ 2023:

Klasa I

Pan Bóg naszym Ojcem – podręcznik z ćwiczeniami cz. 1 i 2, red. ks. dr Paweł Płaczek, wydawnictwo św. Wojciech;

Klasa II

Chcemy poznać Pana Jezusa – dwie części – podręcznik z ćwiczeniami, red. ks. dr Paweł Płaczek, wydawnictwo św. Wojciech;

Klasa III

Pan Jezus nas karmi – dwie części – podręcznik z ćwiczeniami, red. ks. dr Paweł Płaczek, wydawnictwo św. Wojciech;

Klasa IV

Jestem chrześcijaninem – podręcznik i karty pracy, red. ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, wydawnictwo św. Wojciech

Klasa V

Bóg szuka człowieka – dwie części – podręcznik z ćwiczeniami, red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, wydawnictwo św. Wojciech;

Klasa VI

Jezus nas zbawia – dwie części – podręcznik z ćwiczeniami, red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, wydawnictwo św. Wojciech;

Klasa VII

Bóg wskazuje nam drogę – dwie części – podręcznik z ćwiczeniami, red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, wydawnictwo św. Wojciech;

Klasa VIII

Aby nie ustać w drodze – podręcznik i karty pracy, red. ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, wydawnictwo św. Wojciech