Współpracujemy z Fundacją ENEA

W czerwcu Szkoła przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Fundację ENEA. Opracowaniem projektu zajęła się pani Katarzyna Szymczak, która przy wsparciu pomysłodawczyni, pani Elżbiety Andrzejewskiej, przygotowała wszystkie dokumenty. Pomysł zyskał uznanie komisji oceniającej i Szkoła otrzymała wsparcie na realizację opracowanego pomysłu. Celem inicjatywy jest wspieranie kultury fizycznej i sportu oraz promocja i ochrona zdrowia, w tym w szczególności kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z ideą przyświecającą Europejskiemu Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and Cooking”), obchodzonego 8 listopada. Inicjatywa ma na celu promowanie zdrowego jedzenia, spożywania regularnych posiłków, a także właściwego wyboru i odpowiedniego przygotowania pełnowartościowych posiłków. Jednocześnie, w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, podjęte zostaną kwestie negatywnego wpływu używek i złej diety, a także tematy akceptacji siebie i innych. Ważnym elementem inicjatywy jest również zachęcenie dzieci i młodzieży do zdrowego trybu życia, w tym do podejmowania codziennych aktywności, których prezentacja również zostanie ujęta podczas organizowanych warsztatów sportowych. Dodatkowo inicjatywa powinna przynieść także wymierne korzyści w zakresie wyedukowania uczniów – wolontariuszy, którzy mogliby zdobytą podczas warsztatów wiedzą, dzielić się ze swoimi kolegami i koleżankami.