WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z zapowiadanym bezterminowym strajkiem pracowników oświaty, który ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019r., informuję, iż jest wysoce prawdopodobne, że dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach nie będzie w stanie zapewnić należytej opieki wszystkim uczniom, bowiem zgodnie z prawem protestujący pracownicy mają obowiązek poinformować pracodawcę o przystąpieniu do strajku dopiero w dniu jego rozpoczęcia. Trudno jest zatem oszacować, dla ilu dzieci będziemy mogli zorganizować opiekę, gdyż zgodnie z przepisami jeden wychowawca może zajmować się grupą do 25 dzieci.

W trosce o bezpieczeństwo i komfort Państwa dzieci apeluję zatem, abyście Państwo, w miarę możliwości, zorganizowali dzieciom opiekę we własnym zakresie.

Rodziców, którzy zmuszeni będą przysłać dziecko do szkoły 8 i 9 kwietnia, proszę o krótką informację na ten temat. Pozwoli to oszacować, jakie jest zapotrzebowanie na zorganizowanie opieki. Zgodnie z terminarzem roku szkolnego 10 -12 kwietnia to dni wolne od zajęć.

Liczę na zrozumienie i dziękuję za wszelką pomoc.

Z wyrazami szacunku

 Andrzej Szymczak

Dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach