W sprawie przedszkola

Szanowni Państwo, sytuacja strajkowa nie uległa zmianie, dlatego informuję, że przedszkole przy Zespole Szkół w Tulcach w dniach 15 – 19 kwietnia 2019 pracować będzie na takich samych zasadach jak w ubiegłym tygodniu – dzieci przebywać będą w jednej grupie pod okiem nauczycieli, którzy w danym dniu podejmą pracę. Trudno jednak ocenić ilu wychowankom będziemy w stanie zapewnić opiekę. W związku z powyższym, w trosce o komfort dzieci, proszę , byście zorganizowali Państwo opiekę nad nimi we własnym zakresie.

Dziękuję za zrozumienie i dotąd okazaną pomoc.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Szymczak