Terminy rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej

Szanowni Państwo, przekazuję informację na temat terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/ 2021 do:

przedszkola harmonogram rekrutacji do przedszkola

szkoły podstawowej harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej

Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczewo

zarządzenie wójta gminy Kleszczewo w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

Karta zgłoszenia wraz załącznikami udostępniona zostanie w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

Z poważaniem

Andrzej Szymczak