Strajk zawieszony od 29 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, informuję, że od 29 kwietnia 2019r. strajk pracowników oświaty zostaje zawieszony. W związku z tym od najbliższego poniedziałku zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem. Dziękuję Państwu za okazane wsparcie i wielką wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie. Wielkie podziękowania składam nauczycielom i pracownikom, którzy podjęli się obowiązku opieki nad wychowankami przedszkola i uczniami, którzy korzystali ze szkolnej świetlicy. Dziękuję też strajkującym nauczycielom i pracownikom za wytrwałość w walce o dobro uczniów i jakość  polskiej szkoły. Wszystkim – Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom i pozostałym Pracownikom dziękuję, że przez ten trudny czas udało nam się przejść w zgodzie i zrozumieniu, unikając sytuacji, które mogłyby zaważyć na relacjach panujących w szkole.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Szymczak

Dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach