Sprawdzian predyspozycji językowych w tuleckiej szkole

Wprowadzenie zdalnego nauczania i brak możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami sprawiły, że zapowiadany na przełom marca i kwietnia sprawdzian predyspozycji językowych – pierwszy etap rekrutacji szóstoklasistów do oddziału dwujęzycznego, który otwarty zostanie w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach, mógł odbyć się dopiero na początku czerwca, gdy MEN zezwoliło na pojawienie się uczniów w szkole. 5 czerwca między godzinę 13.00 a 13.40 kolejne grupy szóstoklasistów liczące po 11 uczniów- po uprzedniej dezynfekcji sali, właściwym rozstawieniu stolików i dezynfekcji rąk – rozpoczynały pracę z tekstem, który sprawdzał ich pamięć i intuicję językową. Nie pojawiło się ani jedno zadanie, w którym należało wykorzystać wiedzą i umiejętności z języka angielskiego. Młodzież miała natomiast do czynienia z łaciną – językiem martwym, sztucznym językiem stworzonym przez autorów testu specjalnie na potrzeby naszej szkoły, czy z elementami zaczerpniętymi z takich języków jak słowacki, duński, chorwacki czy portugalski.

Do testu przystąpiło 44 uczniów a do oddziału dwujęzycznego przyjętych zostanie 20 z nich.

Uczniowie, którzy pomyślnie przejdą cały proces rekrutacji, od siódmej klasy, oprócz zwiększonej do 5 liczby lekcji języka obcego, będą uczyć się w systemie dwujęzycznym przedmiotów ogólnokształcącym takich jak biologia, chemia i geografia, na których niektóre treści wprowadzane będą w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie zdobędą umiejętności językowe z różnych dziedzin i, co najważniejsze, nabędą swobody w posługiwaniu się językiem obcym.

ASZ