Rozpoczęcie roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Klasy IV-VIII

Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie. Dezynfekują ręce i kierują się do wyznaczonych sal. W części wspólnej (korytarze) zasłaniają usta i nos, zachowują dystans społeczny.

Uczniów klas pierwszych do wyznaczonych sal odprowadzą wychowawcy.

harmonogram do pobrania tutaj

 

NOWY BUDYNEK SZKOŁY- wejście od ul. Szkolnej
8.00 – 8.30
sala klasa
s. 7

s. 16

s. 19

VIII a

VIII b

VII c

 

 

STARY BUDYNEK SZKOŁY- wejście od ul. Poznańskiej

8.00 – 8.30
sala klasa
s. 10 VII a

 

 

 

NOWY BUDYNEK SZKOŁY- wejście od ul. Szkolnej

8.15 – 8.45
sala klasa
s. 8

s. 17

s. 18

VIII c

VII d

VII b

 

 

STARY BUDYNEK SZKOŁY- wejście od ul. Poznańskiej

9.00 – 9.30
sala klasa
s. 11

s. 12

s. 13

s. 14

VI a

VI b

VI c

VI d

 

 

NOWY BUDYNEK SZKOŁY- wejście od ul. Szkolnej

9.15 – 9.45
sala klasa
s. 7

s. 16

s.19

V a

V b

IV a

 

 

 

NOWY BUDYNEK SZKOŁY- wejście od ul. Szkolnej

9.30 – 10.00
sala klasa
s. 8

s. 17

IV b

IV c

 

Klasy II – III

Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie. Dezynfekują ręce i kierują się do wyznaczonych sal. W części wspólnej (korytarze) zasłaniają usta i nos, zachowują dystans społeczny.

 

 

 

STARY BUDYNEK SZKOŁY- wejście od ul. Poznańskiej

10.00 – 10.30
sala klasa
s. 1

s. 2

s. 3

III a

II a

II c

 

 

 

NOWY BUDYNEK SZKOŁY- wejście od ul. Szkolnej

10.15 – 10.45
sala klasa
s. 5

s. 6

s. 7

III b

III c

II b

 

 

Klasy I

Do szkoły wchodzą uczniowie z jednym rodzicem/opiekunem. Dezynfekują ręce, w części wspólnej (korytarze) zasłaniają usta i nos, zachowują dystans społeczny.

11.00 – hol na parterze (nowa część szkoły, wejście od ul. Szkolnej) – klasy: I a, I b

11.15 – hol (stara część szkoły, wejście od ul. Poznańskiej) – klasy: I c, I d

Następnie uczniowie wraz z wychowawcami rozejdą się do sal:

I a – s.6                                                   I c – s. 4 

I b – s. 7                                                  I d – s. 3