Rekrutacja do przedszkola i szkoły na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo do pobrania tutaj.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo do pobrania tutaj.

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym będą dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły od 11.02.2019 r.

 

Podczas rekrutacji do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria zawarte w  UCHWALE Nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017 r. do pobrania tutaj.

Podczas rekrutacji do pierwszej klasy szkół podstawowych obowiązuje UCHWALE Nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017 r. do pobrania tutaj.

 

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 8 stycznia 2019 roku do pobrania tutaj.