Rekrutacja do przedszkola i szkoły na rok szkolny 2019/2020 – dokumenty

1. Karta zgłoszenia dziecka do I klasy – do pobrania tutaj.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – do pobrania tutaj

– oświadczenie o dochodzie – do pobrania tutaj

– oświadczenie o rodzeństwie kandydata – do pobrania tutaj

– oświadczenie o rozliczeniu podatku – do pobrania tutaj

– oświadczenie o samotnym wychowaniu – do pobrania tutaj

– oświadczenie o wielodzietności – do pobrania tutaj

– oświadczenie o zatrudnieniu – do pobrania tutaj