Rekrutacja 2023/24 – przedszkole

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 do przedszkola odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem strony: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

Ważne terminy:

PRZEDSZKOLE:

– złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego – 13 – 17.02.2023

– złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – 20.02. – 06.03.2023

WAŻNE!: Przedszkole Leśny Zakątek nie prowadzi rekrutacji na nowy rok szkolny.

Od 1 września 2023r działalność rozpocznie Przedszkole nr 2 w Tulcach, ul. Radosna. Jeśli pierwszym wyborem jest Przedszkole nr 2 w Tulcach to wersję papierową prosimy dostarczyć do salki wiejskiej w Tulcach ul. Poznańska 23 w dniach i godzinach:

* poniedziałek (20.02., 27.02. i 06.03.2023) – 15:00 – 17:00

* środa (22.02., 01.03.2023) – 08:00 – 10:00

* piątek (24.02., 03.03.) – 15:00 – 17:00

 

– informator dla rodziców : https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/przedszkole/

– dokumenty do pobrania:

* oświadczenie o miejscu zamieszkania

* oświadczenie o wielodzietności rodziny

* oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

* oświadczenie o zatrudnieniu

* oświadczenie o rodzeństwie

* oświadczenie o podatku

* oświadczenie o dochodzie

* wniosek o zorganizowanie religii