Rekrutacja 2022/ 2023 przedszkole i 1. klasa SP

Rekrutacja na rok szkolny 2022/ 2023 do przedszkola i 1. klasy szkoły podstawowej  a także składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w obecnym przedszkolu odbywać będzie się elektronicznie za pośrednictwem strony https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

Tutaj znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty i informator dla Rodziców

Ważne terminy:

PRZEDSZKOLE:

złożenie Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego – 14 – 18 lutego

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – 21 lutego – 7 marca

– informator dla Rodziców https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/przedszkole/dokumenty

SZKOŁA PODSTAWOWA:

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym lub złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej – 21 lutego – 7 marca

– informator dla Rodziców – https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/szkolapodstawowa/dokumenty