Przyjęcie sztandaru Szkoły.

W środowe przedpołudnie wokół szkoły zbierają się odświętnie ubrani uczniowie. Czekaja na spotkanie z wychowawcami. W budynku słychać gwar ostatnich przygotowań do wielkiego dnia. Dzisiaj zostanie poświęcony i przekazany społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach wyjątkowy dar – sztandar szkoły.

O wyznaczonej godzinie uczniowie wraz z wychowawcami ruszają w stronę kościoła, by wziąć udział we mszy świętej. Po jej rozpoczęciu ksiądz proboszcz Marian Libera święci sztandar wniesiony uprzednio przez poczet sztandarowy złożony z trojga rodziców uczniów tuleckiej szkoły. Po uroczystości i wspólnym pamiątkowym zdjęciu wykonanym na schodach kościoła orszak, na czele którego niesiony jest sztandar, rusza ulicami Tulec w stronę szkoły. To naprawdę uroczysty moment.

W hali sportowej panuje gwar, uczniowie zajmują miejsca, zaproszeni goście wypełniają przestrzeń sali. Kilka minut po godzinie 10, po usłyszeniu słów „Do hymnu!”, już wszyscy wiedzą, że uroczystość przekazania sztandaru zaczyna się. Najpierw przedstawiciele Rady Rodziców dostojnym krokiem wprowadzają sztandar, by przekazać go Dyrektorowi szkoły. Wcześniej jednak obserwujemy symboliczne przybicie do drzewca gwoździ, upamiętniających fundatorów. Na środek wychodzą: p. Mirosława Rutkowska – sołtys wsi Tulce, reprezentująca Radę Sołecką, p. Elżbieta Sumelka – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Grzegorz Stachowiak – przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Urszula Zaradzka – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz pp. Marta i Łukasz Matuszewscy.

Poczet sztandarowy uczniów czeka w gotowości na moment przyjęcia szkolnego symbolu. Przekazanie przez Rodziców biało-czerwonych szarf daje wszystkim sygnał, że już za chwilę sztandar zostanie przekazany w ręce uczniów.

Głos zabierają zaproszeni goście: Wicekurator Oświaty, p. Zbigniew Talaga, Wójt Gminy Kleszczewo – p. Bogdan Kemnitz oraz prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – p. Halina Kowalewska. Kończy się część oficjalna, ale wszyscy doskonale wiedzą, że za moment uczniowie i uczennice pięknie zaśpiewają, wyrecytują i zatańczą. Nie brakuje wzruszeń i emocji, także wśród zaproszonych, na co wskazują gromkie brawa.

8 czerwca 2022 roku już na zawsze zostanie zapamiętany przez społeczność szkolną. Imię, hymn oraz sztandar będą przypominały o patronach szkoły, bohaterach naszego regionu, Powstańcach Wielkopolskich.