Projekt „Liga eSzkoła”

Informacje o projekcie

Od września 2019 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie „Liga eSzkoła”.

Cel projektu

Projekt „Liga eSzkoła” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 8 Edukacja;

Głównym celem projektu jest wdrożenie w szkołach podstawowych w gminach, będących partnerami projektu, programowalnych inteligentnych pomocy dydaktycznych do nauczania informatyki i matematyki, w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz włączenia stworzonych laboratoriów kodowania do programu nauczania w zakresie informatyki i matematyki w klasach 1-3 oraz 4-8.

W Projekcie realizowane będą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, w ramach dziecięcego laboratorium kodowania na dwóch poziomach:

  1. Klasy 1-3 laboratorium LEGO® WeDo 2.0
  2. Klasy 4-8 laboratorium LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Uczniowie podczas 30 godzin zajęć będą realizowali projekty uczniowskie oraz przygotowywać się do turniejów robotów, rozgrywanych na zakończenie każdej z 3 edycji Projektu.

Czas trwania projektu

W ramach Projektu Liga eSzkoła odbędą się 3 edycje zajęć:

  • I edycja: wrzesień – grudzień  2019 rok
  • II edycja: styczeń – czerwiec  2020 rok
  • III edycja: wrzesień – grudzień 2020 rok

Uczestnicy Projektu

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 oraz klas 4-8. W ramach zajęć tworzone są 12-osobowe grupy uczniowskie. Więcej informacji na temat projektu:

http://www.fundacja-eszkola.pl/informacje-o-projekcie/cele-projektu/

Katarzyna Kubik, Agnieszka Socha – Szymczak, Marta Skrzypek