Powstańcy Wielkopolscy – tak zaszczytne imię nosi Szkoła Podstawowa w Tulcach

Powstanie Wielkopolskie, które rozpoczęło się 27 grudnia 1918 r. i trwało do 16 lutego 1919 r., było jedyną tak wielką i zwycięską walką o odzyskanie niepodległości w historii naszego Państwa. W setną rocznicę tego zwycięskiego zrywu niepodległościowego, postanowiliśmy uhonorować i oddać cześć powstańcom, choć w szkole w Tulcach przez cały rok szkolny 2018/2019 trwały przygotowania do historycznej chwili – nadania  imienia szkole. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły z wybranym w drodze głosowania Patronem.

 7 czerwca, dzień nadzwyczajny dla całej społeczności szkolnej. Podwójne święto!!! Uroczyste nadanie imienia szkole oraz otwarcie nowej części szkoły.

Tego dnia wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście udali się do miejscowego kościoła na uroczystą Mszę św. inaugurującą obchody nadania imienia szkole. Po Mszy św. wszyscy udali się do nowej części budynku szkoły. Główna część oficjalnej uroczystości miała miejsce w specjalnie na tę okoliczność udekorowanej hali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości. Swą obecnością zaszczycili nas między innymi:
Pan Zbigniew Hoffmann – wojewoda wielkopolski, Pani Aleksandra Kuź – wicekurator oświaty, Pan Bogdan Kemnitz – wójt gminy, Pan Marek Maciejewski – przewodniczący Rady Gminy, Pani Halina Kowalewska – prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, samorządowcy i sołtysi z gminy Kleszczewo.

Odczytano Akt Nadania Imienia Powstańców Wielkopolskich Szkole Podstawowej. Po wręczeniu aktu Panu Dyrektorowi
Andrzejowi Szymczakowi, nastąpiła prezentacja Patrona. Następnie uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową Patrona Szkoły. Wicekurator oświaty odczytała list gratulacyjny. Kolejni mówcy również
wyjątkowo ciepło i życzliwie wypowiadali się pod adresem szkoły, składając na ręce Pana Dyrektora upominki.

Następnie goście mieli okazję obejrzeć występ przygotowany specjalnie na tę okoliczność oraz wystawę poświęconą historii szkoły i jej osiągnięciom, przyjrzeć się gazetkom ściennym nawiązującym tematycznie do działalności Patrona oraz pracom plastycznym uczniów.

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Już 1 stycznia 1919 r. Jan Ignacy Paderewski, mówił:

„Powracam do Was z oddali przez nasz Gdański i nasz Poznań.

Mogę Wam oświadczyć, że wielki duch panuje w Wielkopolsce.

Jest tam siła, ofiarność i zdolność do zaparcia się siebie dla ojczyzny”

M. W.