Podręczniki do religii

Wykaz podręczników do religii dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2021/ 2022

Klasa I

Pan Bóg naszym Ojcem (dwie części), red. ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Św. Wojciech;

Numer podręcznika: AZ-11-01/18-PO-1/20, zatwierdzenie z dn. 18.04.2020r.Klasa II

Chcemy poznać Pana Jezusa (dwie części), red. ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Św. Wojciech;

Numer podręcznika: AZ-12-01/18-PO-1/21, zatwierdzenie z dn. 22.03.2021r.

 

Klasa V

Bóg szuka człowieka (dwie części), red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Św. Wojciech;

Numer podręcznika: AZ-21-01/18-PO-2/20, zatwierdzenie z dn. 06.05.2020r.

 

Klasa VI

Jezus nas zbawia (dwie części), red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Św. Wojciech;

Numer podręcznika: AZ-22-01/18-PO-2/21, zatwierdzenie z dn. 17.04.2021r.

 

Klasy: III, IV, VII, VIII – bez zmian:

  • Klasa III – Przyjmujemy Pana Jezusa (podręcznik i karta pracy), red. ks.prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Św. Wojciech;
  • Klasa IV – Jestem chrześcijaninem (podręcznik i karty pracy), red. ks.prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Św. Wojciech;
  • Klasa VII – Spotkanie ze Słowem (podręcznik i karty pracy), red. ks.prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Św. Wojciech;
  • Klasa VIII – Aby nie ustać w drodze (podręcznik i karty pracy), red. ks.prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Św. Wojciech;