Nasi na Monte Cassino

Mateusz Kamiński uczeń klasy 8b SP  ZS w Tulcach

  finalista II – go miejsca SP  konkursu historycznego

 „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny podczas II wojny światowej”

 i uczestnik wyjazdu pamięci.

 

Wyjazd Pamięci

 w dniach 13 – 23 maja 2019r.

 „Polskim Bohaterom  – Monte Cassino” z okazji 75 rocznicy zdobycia Monte Cassino”

 

Udział w obchodach 75 rocznicy bitwy o Monte Cassino,

upamiętnianie w miejscach męczeństwa Polaków.

 

Organizatorzy:

– Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

– Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

– Urząd ds. Kombatantow i Osób Represjonowanych.

 

Wyjazd Pamięci był nagrodą dla finalistów – laureatów konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny podczas II wojny światowej” w roku szkolnym 2018/2019.

 W drodze na międzynarodowe uroczystości związane z 75 rocznicą bohaterskich walk,  bitwy o wzgórze w  San Germano i Monte Cassino we Włoszech składane były hołdy pamięci, wiązanki kwiatów oraz zapalane znicze w miejscach pamięci. Elementem szczególnym  były spotkania z Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium p. Marcinem Królem (na terenie obozu Dachau), Ambasadorem i Konsulem Generalnym RP w Wiedniu w Ambasadzie Polskiej. Uczestnicy wyjazdu, który miał charakter edukacyjny odwiedzili KZ Dachau, Mauthausen – Gusen (kompleks obozowy wraz  z podobozami), zamek Hartheim .Brali udział w wieczornicy historycznej, rozmowach, oraz wykładach prowadzonych przez pracowników IPN, nauczycieli – opiekunów merytorycznych prac konkursowych a przede wszystkim prelekcjii wspomnień więźniów obozów koncentracyjnych, członków rodzin ofiar i rodzin żołnierzy walczących pod Monte Cassino 2-go Korpusu Armii generała Wladysława Andersa.

Laureat Mateusz Kamiński zaprezentował swoją zwycięska pracę konkursową,  „Wywiad  z  Andrzejem Kamińskim (dziadkiem), która obejmowała tragiczne wojenne  losy trzech braci:

podpułkownika Jana Kamińskiego, szefa sztabu Okręgu Poznańskiego AK (zamordowanego w Żabikowie), podporucznika Tadeusza Kamińskiego, dowódcy III plutonu 1 kompani batalionu Parasol AK (poległego w walkach na Czerniakowie) oraz pułkownika Władysława Kamińskiego,

uczestnika walk o Anglię, pilota Dywizjonu 303. Podczas uroczystości oficjalnych w Monte Cassino w których brała udział polska para prezydencka i prezydent Włoch, nastąpiło spotkanie

 z córką generała Władyslawa Andersa p. Anną Marią Anders.

 W uroczystościach wzięli udział weterani walk. Grupa uczestników Wyjazdu Pamięci reprezentowała Polskę w specjalnie zaprojektowanych na tą uroczystość białych  koszulkach z symbolicznymi makami i cytatem z pieśni „ Czerwone maki na Monte Cassino” oraz miała okazję wysłuchać wspomnień z walk o Monte Cassino bohaterskich żołnierzy gen Andersa. Wzruszonym weteranom odśpiewano sto lat. Wyjątkowo doniosłą oprawę obchodów rocznicowych uświetniała orkiestra Wojska Polskiego. Nie zabrakło oczywiscie odśpiewania słynnej pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”

Wyjazd Pamięci wchodził w sklad polskiej delegacji na obchody

75 rocznicy bitwy o Monte Cassino.

mgr inż. Maria Frąckowiak