Koncert „Pomagamy Frankowi”

Piątkowy koncert okazał się być wielkim sukcesem! Udało nam się zorganizować wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, i wszyscy chętnie z nich korzystali. Dużym zainteresowanie cieszyły się kiermasz i bogato zaopatrzona kawiarek. Scenę opanowali natomiast młodzi artyści, którzy prezentowali swe nieprzeciętne talenty. Dzięki Państwa ofiarności udało nam się zebrać 12135 zł, które w całości zostały przekazane na pomoc Frankowi. Jesteście Państwo wspaniali!

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się organizację tego wydarzenia: szkolnym wolontariuszom, członkom Rady Rodziców, nauczycielom, sponsorom i Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu za udostępnienie hali.

Andrzej Szymczak

https://www.facebook.com/cinemedia.mateusz/