Kółko historyczne – makiety Biskupina

W ramach kółka historycznego, które skierowane jest do uczniów klas szóstych, odbyły się zajęcia poświęcone Biskupinowi. Podczas ich trwania, udało się kilkuosobowym zespołom zbudować makiety tej obronnej osady z okresu kultury łużyckiej. Dzięki tym zajęciom uczniowie utrwalili sobie i tworzyli elementy obronne osad.

Efekty pracy młodych historyków można oglądać do końca miesiąca w sali nr 19.
I.T.