Jezdym poznańsko pyra

Dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach serdecznie zaprasza na XVII Międzypowiatowy Konkurs Gwary Poznańskiej „JEZDYM POZNAŃSKO PYRA”, który odbędzie się 2 marca 2019r. (sobota) o godzinie 10:00 w Zespole Szkół w Tulcach.

Cele konkursu:

 • Upowszechnienie regionalnej odmiany języka,
 • Uświadomienie, że znajomość gwary służy budowaniu wspólnoty Wielkopolan, więzi międzypokoleniowej i zachowaniu tradycji rodzinnych,
 • Uświadomienie młodzieży, że polski język narodowy ma dwie odmiany:
  – ogólną (literacką)
  – ludową (gwary, dialekty),
 • Wzbudzenie szacunku dla gwary poznańskiej.

                Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej
i klas kończących gimnazjum. Zgłoszenia  1-2 uczestników (mogą też być zespoły 2-3 osobowe) prosimy przesłać do 13 stycznia 2019r. na wybrany adres:

– Zespół Szkół w Tulcach, ul. Poznańska 1, 63-004 Tulce
–  e-mail [email protected]

Ocenie jurorów podlegać będzie:

 • znajomość tekstu,
 • interpretacja,
 • oryginalność wykonania,
 • poprawność językowa tekstu, zgodna z gwarą poznańską („poznański” charakter tekstu).

        Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolny utwór. Czas prezentacji – około 5 min. Mile widziane teksty autorskie.

 

        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia eliminacji, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.