Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019

Zdjęcie z rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

W Zespole Szkół w Tulcach dzień 3 września  był wyjątkowy, uroczysty i szczególny z wielu względów….

W gwarnej, jak zawsze szkole, nagle zapadło milczenie – po czym nastąpiło okolicznościowe przemówienie Pana Dyrektora – Grzegorza Stachowiaka skierowane do uczniów, nauczycieli i pracowników oraz rodziców… Cała społeczność złożyła wyrazy podziękowania za 30-letni trud pedagogiczny:

Szanowny Panie Dyrektorze! – to dzięki Panu szkoła nasza tętni życiem, bo jak mawiał Seneka: „Nie ma rzeczy, której nie można zdobyć wytrwałą pracą i swoim staraniem”. Za to Panu serdecznie w imieniu całej społeczności DZIĘKUJEMY.

Z dniem 1 września 2018r. został powołany nowy zespół kierowniczy z Panem Andrzejem Szymczakiem na czele. Dołożymy wszelkich starań, by tworzyć nadal ciepły klimat, rozwijać w uczniach poczucie wzajemnego szacunku, by kształcić młode umysły, by w sercach rozwijać patriotyzm – mówił obecny Pan Dyrektor, otrzymując przekazane z rąk Pana Dyrektora – G. Stachowiaka klucze do szkoły. „Non scholae sed vitae discimus” (Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia) – to łacińskie przysłowie Seneki niech towarzyszy nam zawsze w codziennej pracy i niech będzie motorem do dalszych działań służących rozwojowi naszej placówki.

Monika Więckowska