Doładowywanie kart PEKA uczniom szkół podstawowych

Z dniem 30 września 2022 r. upłynie termin obowiązywania biletów sieciowych na rok szkolny dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi (w tym m.in. Kleszczewo).

Bilet dla uczniów szkół podstawowych będzie ważny od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. na strefę A+B+C+D w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc).

Od wielu lat wszyscy uczniowie szkół podstawowych naszej Gminy korzystali z bezpłatnych przejazdów, dlatego Gmina Kleszczewo zobowiązuje się do wykupienia biletów uczniom, zamieszkałym na terenie naszej Gminy,  których rodzice bądź prawni opiekunowie rozliczają swój PIT na rzecz Gminy Kleszczewo.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla w/w dzieci umożliwi im również korzystanie z zajęć kulturalnych, sportowych i pozalekcyjnych oferowanych przez gminę.

Wszyscy w/w uczniowie szkół podstawowych, którzy chcą mieć zapewniony bezpłatny transport na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2022/2023, są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły dnia 15.09.2022:

  • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego posiadacza karty PEKA o rozliczeniu podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Kleszczewo
  • kartę PEKA,

 

Kartę PEKA można wyrobić on-line: https://www.peka.poznan.pl/web/portal/jak-uzyskac-karte oraz odebrać w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie lub innych punktach na terenie Miasta Poznania: https://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-obslugi-klienta

Uczeń korzystający z transportu publicznego od 1 października 2022 r. MUSI mieć przy sobie doładowaną kartę PEKA oraz ważną legitymację szkolną.

W okresie od 1 września do 24 października 2022 r. Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązuje się do honorowania legitymacji szkolnych wydanych przez szkoły z terenu Gminy, jako dokumentu uprawniającego do przejazdów na terenie strefy A+B+C+D.

Dzieci przedszkolne (do 30.09 roku, w którym kończą 7 lat) uprawnione są  do korzystania z bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

Pliki do pobrania:

– Oświadczenie_do_biletu_gminnego

– Oświadczenie_do_biletu_gminnego Ukraina