Będziemy bezpieczniejsi

Pierwszoklasiści odebrali kamizelki odblaskowe. Podczas spotkania z przedstawicielką Urzędu Gminy i członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie przekazano najmłodszym uczniom naszej szkoły kamizelki odblaskowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Liczymy, że dzięki tym prezentom, nasi milusińscy będą bardziej bezpieczni podczas jesiennych spacerów.
Dzieci przygotowały też wierszyki i piosenkę, którymi podziękowały z ciekawe spotkanie i kamizelki.

ASZ