8 kwietnie początek strajku

8 kwietnia w Zespole Szkół w Tulcach  rozpocznie się  strajk nauczycieli i pozostałych jej pracowników. W związku z tym jeszcze raz zwracam się do Państwa z prośbą o zorganizowanie opieki dla swoich dzieci we własnym zakresie i korzystanie z możliwości oferowanych przez szkołę tylko w szczególnych przypadkach.
O sytuacji strajkowej będę informował Państwa na bieżąco.
Z poważaniem
Andrzej Szymczak