Anioły są wśród nas!

„Anioły” są wśród nas…

„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie”

(H. Sienkiewicz)

         W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej, której celem było własnoręcznie wykonanie kartek bożonarodzeniowych dla dzieci chorych na białaczkę i przebywających w szpitalu w Lublinie. Każdy najmniejszy gest z naszej strony powoduje, że choć na chwilę zapominają one o chorobie.

          Akcja pisania kartek, mających nieść wsparcie, powstała z inicjatywy rodziców dzieci leczonych na onkologii. Kartki od „Aniołów” mają przywrócić im nadzieję, radość i poczucie bezpieczeństwa. Akcja jest prosta – uczniowie przynosili kartki, chore dzieci te kartki będą losowały. Nasi uczniowie pisali do tych dzieci kilka słów wsparcia.

         Korzystając z okazji składam serdeczne podziękowania społeczności szkolnej, a w szczególności wszystkim uczennicom i wszystkim uczniom klasy 5b, Pani Marii Frąckowiak i dzieciom ze świetlicy szkolnej,
Zosi Nowakowskiej, Mai Pieczyńskiej, Lenie Kasprzak, wszystkim uczestnikom koła dziennikarskiego za włączenie się w ogólnopolską akcję „Wylosuj anioła”.

M.W.