Wychowawcy i nauczyciele klas I-III

Edukacja   Wczesnoszkolna

rok szkolny 2013/14

klasa I a   - wychowawca: Agnieszka Socha - Szymczak
edukacja wczesnoszkolna: Agnieszka Socha - Szymczak
j. angielski: Katarzyna Augustyniak
religia: Lidka Sowińska
rytmika: Małgorzata Herkt - Pujsza
 
klasa I b   - wychowawca: Zofia Hoderna
edukacja wczesnoszkolna: Zofia Hoderna
j.  angielski: Katarzyna Augustyniak
religia: Lidka Sowińska
rytmika: Małgorzata Herkt - Pujsza
 
klasa  I c   - wychowawca:  Jolanta Stachowiak
edukacja wczesnoszkolna:  Jolanta Stachowiak
nauczyciel wspomagający: Olga Melewska
j.  angielski: Katarzyna Augustyniak
religia: Lidka Sowińska
rytmika: Małgorzata Herkt - Pujsza
 
klasa II a  - wychowawca: Iwona Urbańska 
edukacja wczesnoszkolna: Iwona Urbańska 
j.angielski: Katarzyna Augustyniak
religia: Lidka Sowińska
rytmika: Małgorzata Herkt - Pujsza
 
klasa II b  - wychowawca: Teresa Jaskuła
edukacja wczesnoszkolna: Teresa Jaskuła
j.angielski: Katarzyna Augustyniak
religia: ks. Marian Libera
rytmika: Małgorzata Herkt - Pujsza
 
klasa II c  - wychowawca: Katarzyna Kubik
edukacja wczesnoszkolna: Ewa Kropińska-Czub
edukacja wczesnoszkolna: Katarzyna Kubik
j.angielski: Katarzyna Augustyniak
religia: ks. Marian Libera
rytmika: Małgorzata Herkt - Pujsza
 
klasa III a  - wychowawca: Justyna Gromadzka
edukacja wczesnoszkolna:  Justyna Gromadzka
j.angielski: Katarzyna Augustyniak
religia: ks. Marian Libera
rytmika: Małgorzata Herkt - Pujsza
 
klasa III b   - wychowawca: Joanna Fogt
edukacja wczesnoszkolna: Joanna Fogt
j. angielski: Katarzyna Augustyniak
religia: ks. Marian Libera
rytmika: Małgorzata Herkt - Pujsza
 
klasa III c  - wychowawca: Beata Weigel
edukacja wczesnoszkolna: Beata Weigel
j. angielski: Katarzyna Augustyniak
religia: ks. Marian Libera
rytmika: Małgorzata Herkt - Pujsza